global auditing

Enhance your values

Ước tính sau 3 tháng thực hiện, từ tháng 07/2023 đến tháng 09/2023, chính sách giảm 2% thuế GTGT đã hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tổng cộng khoảng 11.700 tỷ đồng. Qua đó góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, kích cầu tiêu dùng… Nhằm tiếp tục hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024, ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 110/2023/QH15 với nội dung như sau:

 

Tại Mục 10, Nghị quyết số 110/2023/QH15, Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Cụ thể như sau:

 

 

>>  Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

-        Viễn thông,

-        Công nghệ thông tin,

-        Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm,

-        Kinh doanh bất động sản,

-        Kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất,

-        Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

 

>>  Thời gian giảm thuế GTGTtừ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024 (tức 6 tháng đầu năm 2024).

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT