global auditing

Enhance your values

Đứng ở góc độ cá nhân, có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thu nhập từ kinh doanh, Thu nhập từ tiền lương, tiền công, Thu nhập từ đầu tư vốn... Vậy thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng thương mại có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không, chúng ta cùng tìm hiểu qua bản tin sau.

 

 

1. Quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế

- Căn cứ quy định tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

g.1) Lãi tiền gửi được miễn thuế theo quy định tại điểm này là thu nhập cá nhân nhận được từ lãi gửi Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng dưới các hình thức gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi tiền gửi là sổ tiết kiệm (hoặc thẻ tiết kiệm), chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các giấy tờ khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

 

2. Quy định về hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng

- Căn cứ quy định tại Điều 6 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010:

Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng

1. Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

3. 

Như vậy, thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng thương mại không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT