global auditing

Enhance your values

Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam ( gọi tắt là thuế nhà thầu ).

Lần thay đổi này, thuế Nhà thầu sẽ được mở rộng đối tượng áp dụng. Theo đó, bên Việt Nam khi nhập khẩu hàng theo điều kiện DDP, DAT DAP (theo Incoterm) phải chịu thêm 1% thuế nhà thầu.

Hoạt động nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp nhập khẩu tại chỗ để gia công) kể từ ngày 27/5/2012 cũng thuộc đối chịu thuế nhà thầu. Bên nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của nước ngoài chịu trách nhiệm nộp thay khoản thuế này (1%).

So với quy định tại Thông tư 134/2008/TT-BTC thì Thông tư này bổ sung các đối tượng sau đây chịu thuế TNDN:
- Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino – 10%
- Hoạt động lắp đặt bất kể có hay không có bao thầu nguyên vật liệu (2%)
- Tái bảo hiểm ra nước ngoài (0,1%)
- Dịch vụ tài chính phái sinh (2%)

Thông tư 60/2012/TT-BTC về thuế nhà thầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2012, thay thế Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008, Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 và Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính.

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT