global auditing

Enhance your values

Theo khoản 2, điều 9, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ: Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ được quy định như sau:

- Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

Như vậy, nếu như các văn bản hướng dẫn về hóa đơn trước đây không nói rõ từng trường hợp mà chỉ nói chung chung về thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ thì ở nghị định 123/2020/NĐ-CP đã quy định rõ ràng hơn. Các trường hợp tạm ứng không phải xuất hóa đơn trong cung cấp dịch vụ là: Tạm ứng hoặc nhận tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ:

-  Kế toán, Kiểm toán, Tư vấn tài chính, thuế

-  Thẩm định giá

-  Khảo sát, thiết kế kỹ thuật

-  Tư vấn giám sát

-  Lập dự án đầu tư xây dựng

Ngoài những lĩnh vực trên, khi tạm ứng hoặc nhận tiền đặt cọc, kế toán sẽ phải xuất hóa đơn để thu tiền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT