global auditing

Enhance your values

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, Vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

Ngày 22/12/2021, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 4447/TB-BHXH về mức đóng Bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài từ ngày 01/01/2022 (dựa theo hướng dẫn tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ).  

 

Nội dung cụ thể như sau:

 

-  Đơn vị sử dụng lao động và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam trích đóng Bảo hiểm xã hội (“BHXH”), Bảo hiểm y tế (“BHYT”), Bảo hiểm tai nạn lao động (“BHTNLĐ”), Bệnh nghề nghiệp (“BNN”) hàng tháng trên mức tiền lương tháng theo tỷ lệ như sau:

 

 

Thời điểm đóng

Người sử dụng lao động

Người lao động

Tổng

BHYT

Ốm đau, thai sản

TNLĐ, BNN

Hưu trí, tử tuất

BHYT

Hưu trí, tử tuất

 

Từ 01/12/2018

3%

3%

0,5%

 

1,5%

 

8%

Từ 01/01/2022

3%

3%

0,5%

14%

1,5%

8%

30%

 

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng, mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

 

Trên đây là nội dung tóm tắt theo hướng dẫn tại Nghị định 143 và Thông báo số 4447/TB-BHXH của Cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội TP. Hồ Chí Minh về mức đóng Bảo hiểm xã hội đối với công dân người nước ngoài từ ngày 01/01/2022.

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT