global auditing

Enhance your values

 

 

1. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đối với người sử dụng lao động, người lao động Việt Nam cụ thể như sau:

 

Người sử dụng lao động

Người lao động

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Quỹ hưu trí và tử tuất

Quỹ ốm đau và thai sản

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quỹ hưu trí và tử tuất

Quỹ ốm đau và thai sản

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

14%

3%

0,5%

3%

1%

8%

-

-

1,5%

1%

21,5%

10,5%

Tổng cộng 32%

Chi tiết theo bảng này: Người sử dụng lao động đóng 21,5% và người lao động Việt Nam đóng 10,5%

 

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là 0.3%.

 

2. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN với người sử dụng lao động, người lao động nước ngoài

 

 

Người sử dụng lao động

Người lao động

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Quỹ hưu trí và tử tuất

Quỹ ốm đau và thai sản

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quỹ hưu trí và tử tuất

Quỹ ốm đau và thai sản

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

14%

3%

0,5%

3%

 

8%

-

-

1,5%

-

20,5%

9,5%

Tổng cộng 30%

Trong trường hợp này: Người sử dụng lao động đóng 20,5% và người lao động Nước ngoài đóng 9,5%

 

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là 0.3%.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT