global auditing

Enhance your values

Trong bản tin đầu tháng 10/2023, chúng tôi đã nói về kho ngoại quan. Tuy nhiên, liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, hàng hóa còn được lưu giữ tại kho bảo thuế. Vậy kho bảo thuế là gì, có thuộc khu phi thuế quan hay không, mời bạn theo dõi bản tin sau đây:

 

 

 

 

1. Thế nào là KHO BẢO THUẾ?

Theo quy định tại khoản 9, điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014:

- Kho bảo thuế là kho dùng để chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho bảo thuế.

Theo quy định tại khoản 2, điều 62 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014:

- Kho bảo thuế được thành lập trong khu vực nhà máy của doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Theo quy định tại khoản 2, điều 63 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014:

- Chủ kho bảo thuế có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lưu giữ hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Được sắp xếp, đóng gói lại, di chuyển hàng hóa trong kho bảo thuế;

 

2. Kho bảo thuế có thuộc KHU PHI THUẾ QUAN hay không?

Theo quy định tại khoản 20, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

Đối tượng không chịu thuế GTGT

- Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

- Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Như vậy, kho bảo thuế cũng là một trong số các khu vực thuộc khu phi thuế quan.

 

3. Hàng hóa gửi kho bảo thuế được lưu giữ trong bao lâu?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 61 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014:

- Nguyên liệu, vật tư được lưu giữ tại kho bảo thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng theo yêu cầu của chu trình sản xuất thì được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan đang quản lý kho bảo thuế gia hạn. Thời gian gia hạn phù hợp với chu trình sản xuất.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT