global auditing

Enhance your values

Ngày 27/04/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể như sau:

- Theo điểm 3, Điều 3, Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022 quy định:
Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày, có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức quy định.

- Theo Điều 3, Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/04/2023:
Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên.

- Theo Điều 2, Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/04/2023: Đối tượng phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước:

Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

 

 

Cụ thể như sau:

1.  Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:

a)  Nhận tiền gửi;

b)  Cho vay;

c)  Cho thuê tài chính;

d)  Dịch vụ thanh toán;

đ)  Dịch vụ trung gian thanh toán;

e)  Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;

g)  Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;

h)  Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;

i)  Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;

k)  Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

l)  Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;

m)  Đổi tiền.

 

2. Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:

a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;

b) Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;

c) Kinh doanh kim khí quý, đá quý;

d) Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;

đ) Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.

 

Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 01/12/2023 và thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT