global auditing

Enhance your values

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, đôi khi doanh nghiệp sẽ gặp sai sót khi lập hóa đơn. Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm, giá trị sai sót trên hóa đơn có được ghi dấu âm (-) hay không, chúng ta cùng tìm hiểu qua bản tin sau:

- Trước đây, theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011:

 

 

Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

- Sau đó, căn cứ quy định tại Mục e, khoản 1, Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 và thay thế thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 trước đó. Cụ thể như sau:

 

Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp

e) Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

 

Như vậy đã có sự thay đổi về quy định xử lý sai sót về giá trị ghi dấu ÂM hay dấu DƯƠNG trên hóa đơn điện tử, người nộp thuế cần cập nhật quy định mới để xử lý đúng khi áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới của Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT