global auditing

Enhance your values

I. IFRS VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG IFRS TẠI VIỆT NAM

 

1. LỘ TRÌNH ÁP DỤNG IFRS NÀY GỒM 3 GIAI ĐOẠN

Giai đoạn chuẩn bị: từ năm 2020 đến hết năm 2021

Giai đoạn áp dụng tự nguyện: từ năm 2022 đến hết năm 2025

Giai đoạn bắt buộc áp dụng: từ sau năm 2025

 

2. VỀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các doanh nghiệp bao gồm:

●  Các tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn

●  Công ty niêm yết

●  Công ty đại chúng và các công ty khác

 

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

● Báo cáo tài chính hợp nhất

● Báo cáo tài chính riêng

 

4. YÊU CẦU VÀ CÁCH THỨC ÁP DỤNG IFRS

● Doanh nghiệp áp dụng tự nguyện hoặc áp dụng bắt buộc IFRS theo nguyên tắc nhất quán trong cả năm tài chính

● Doanh nghiệp áp dụng IFRS để lập BCTC sẽ không phải lập BCTC theo VFRS

● Áp dụng tất cả các IFRS đã có hiệu lực tại cùng một thời điểm.

 

5. LỘ TRÌNH ÁP DỤNG

Giai đoạn chuẩn bị: 2020 -2021

●  Bộ Tài chính ban hành Thông tư công bố bản dịch IFRS sang tiếng Việt: Tháng 3/2021

●  Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn; Bổ sung, sửa đổi liên quan đến việc áp dụng IFRS: Trước 15/11/2021

●  Đào tạo nhân lực, quy trình triển khai cho các doanh nghiệp và các công việc khác

 

Giai đoạn 1:  Áp dụng tự nguyện:  2022 -2025

 i)  Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

●  Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn hoặc có các khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế

●  Công ty mẹ là công ty niêm yết và công ty mẹ khác

●  Công ty đại chúng quy mô lớn

 

ii)  Đối với báo cáo tài chính riêng:

●  Các doanh nghiệp có 100% vốn FDI và thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng để lập báo cáo tài chính riêng.

Khi áp dụng IFRS doanh nghiệp phải đảm bảo:

-  Cung cấp đầy đủ thông tin và giải trình rõ ràng, minh bạch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát và;

-  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

 

Giai đoạn 2: Áp dụng bắt buộc: Từ sau năm 2025

 i) Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

● Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước;

● Công ty mẹ là công ty niêm yết;

● Công ty đại chúng quy mô lớn

●  Các công ty mẹ khác thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất

 

ii)  Đối với báo cáo tài chính riêng:

-  Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 1, Bộ Tài chính quy định phương án, thời điểm áp dụng tự nguyện hoặc áp dụng bắt buộc IFRS để lập báo cáo tài chính riêng cho từng nhóm đối tượng

-   Khi áp dụng IFRS doanh nghiệp phải đảm bảo:

*   Cung cấp đầy đủ thông tin và giải trình rõ ràng, minh bạch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát và;

*   Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

 

6.  CÁCH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đảm bảo tính so sánh giữa doanh nghiệp áp dụng IFRS và doanh nghiệp không áp dụng IFRS.

Bộ Tài chính công bố danh sách doanh nghiệp tự nguyện hoặc bắt buộc áp dụng IFRS trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

 

 

II. LỘ TRÌNH ÁP DỤNG VFRS - CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM

 

1. LỘ TRÌNH ÁP DỤNG VFRS

Lộ trình áp dụng VFRS này gồm 2 giai đoạn

 

i) Giai đoạn chuẩn bị: 2020-2024

● Nghiên cứu, xây dựng, ban hành VFRS mới và các VFRS thay thế cho các VAS hiện hành. Thời gian thực hiện: Đến trước 15/11/2024

●Nghiên cứu, xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn VFRS, thay thế cho các văn bản hiện nay. Thời gian thực hiện Đến trước 15/11/2024

 

ii) Giai đoạn triển khai áp dụng: Từ năm 2025

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, trừ

●  Doanh nghiệp đã áp dụng IFRS

●  Các doanh nghiệp siêu nhỏ

 

2.  YÊU CẦU VÀ CÁCH THỨC ÁP DỤNG VFRS

VFRS được xây dựng dựa trên hệ thống IFRS theo nguyên tắc:

● Tiếp thu tối đa thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam,

●  Nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán riêng cho các doanhnghiệp siêu nhỏ không có nhu cầu và điều kiện áp dụng IFRS và VFRS

 

GAFC hiện đang cung cấp dịch vụ lập và chuyển đổi báo cáo tài chính theo VAS sang IFRS.  

Trong thời gian tới, GAFC sẽ hợp tác với Công ty CP Giáo Dục và Đào Tạo Toàn Cầu để triển khai chương trình đào tạo IFRS. Mục đích là hỗ trợ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các anh/chị/em hoạt động trong lĩnh vực kế toán, hiểu rõ và áp dụng hệ thống kế toán theo thông lệ quốc tế về IFRS; các nhà đầu tư, công ty mẹ, công ty đa quốc gia thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính và nắm rõ tình hình tài chính khi đầu tư tại Việt Nam.

 

 

Nguyễn Duy Vũ

MBA - CPA - Partner Global Auditing

Hãy liên hệ với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầu (GAFC) để hiểu rõ hơn về Lộ trình và áp dụng IFRS và VFRS tại Việt Nam cũng như cách thức chuyển đổi báo cáo tài chính theo VAS sang IFRS.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT