global auditing

Enhance your values

Ngày 03/06/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2054/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu.

Theo thông lệ quốc tế khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thương mại để làm thủ tục hải quan và xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Hóa đơn thương mại được lập và sử dụng căn cứ vào quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ UCP 600 và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung theo thông lệ quốc tế.

 

Theo quy định hiện hành, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm :

- Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán,

- Không quy định phải phát hành thêm hóa đơn GTGT điện tử để làm thủ tục xuất khẩu

 

Về thời điểm phát hành hóa đơn điện tử đối với hàng xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020:

Theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu là:

- sau khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu và;

- sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu đối với người khai hải quan kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Theo quy định trên, thời điểm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu. 

Do đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan chưa thể phát hành hóa đơn giá trị gia tăng để nộp trong bộ hồ sơ hải quan. 

Như vậy, việc lập hóa đơn điện tử là thực hiện theo pháp luật Việt Nam, còn hóa đơn trong thương mại quốc tế thực hiện theo thông lệ quốc tế.

 

Thời điểm phát hành 02 loại hóa đơn này là khác nhau:

- Hóa đơn thương mại phát hành trước khi làm thủ tục hải quan,

- Hóa đơn điện tử phát hành sau.

Do vậy, Tổng cục Hải quan không thể hướng dẫn người khai hải quan nộp hóa đơn GTGT điện tử trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu để làm thủ tục hải quan.

Văn bản cũng đề nghị Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của doanh nghiệp, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đưa ra hướng xử lý cho phù hợp.

Trong khi chờ Tổng cục thuế hướng dẫn và thống nhất xử lý về trường hợp này, các doanh nghiệp tham khảo và thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này phối hợp với thời điểm phát hành hóa đơn điện tử đối với hàng xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Download toàn bộ công văn tại đây .

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT