global auditing

Enhance your values

Công văn 1307/TCT-CS ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cụ thể như sau:

 

1.  Đối tượng áp dụng:

 

i)  Theo ngành nghề kinh doanh đã được nêu rõ tại nội dung công văn, ngoài ra để xem được mã ngành kinh tế cần kiểm tra theo hướng dẫn tại danh mục nghành nghề nêu trên được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg và ngành kinh tế của các Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh nếu trên là ngành mà Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2020

ii)  Theo quy mô doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ -CP ngày 11 tháng 3 năm 2018.

 

Theo Điều 6, của NĐ 39/2018/NĐ-CP về Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

1.   Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

2.    Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này

Lưu ý: từ Điều 7 đến Điều 11 của NĐ 39 này hướng dẫn cách xác định cụ thể và cách xác định kê khai Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

2.     Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

 

  1. Thuế Giá trị gia tăng (trừ thuế GTGT của hàng nhập khẩu)
  2. Thuế thu nhập doanh nghiệp
  3. Tiền thuê đất

Thời hạn gia hạn là 5 tháng, chi tiết cụ thể được nêu rõ trong công văn. Mời các anh/chị/em xem chi tiết công văn tại đường link này.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT