global auditing

Enhance your values

Ngày 27/06/2023, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 2424/CTBNI-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế như sau: Trường hợp công ty có nhập khẩu hàng hóa, đã khai báo tờ khai nhập khẩu với Cơ quan Hải quan và thực hiện nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định. Công ty đã thực hiện thanh toán công nợ, tuy nhiên do tình hình Công ty gặp khó khăn, nên đã xin gia hạn thời hạn thanh toán và đã được nhà cung cấp đồng ý. Đến nay, Công ty không thể liên lạc được với nhà cung cấp để thanh toán, nên đã có văn bản quyết định ghi nhận không phải trả, đồng thời ghi nhận là khoản thu nhập khác.

 

1. Về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN

Chi phí nguyên vật liệu tương ứng với giá trị tiền hàng chưa thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài đã sử dụng để sản xuất thành phẩm, Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

 

 

 

2. Về khấu trừ thuế GTGT

Trường hợp khoản phải trả nhà cung cấp đối với hàng hóa nhập khẩu từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, không thanh toán thì Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai khấu trừ theo quy định.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT