global auditing

Enhance your values

Căn cứ theo quy định tại Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ tài chính về việc ban hành Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam, mà cụ thể là Chuẩn mực kế toán số 14: Doanh thu và thu nhập khác có đề cập đến nội dung quy định chung như sau :

 

 

Chiết khấu thanh toán: Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.

Như vậy, khi doanh nghiệp bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, nếu có áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán, doanh nghiệp sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng cụ thể như sau:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau:

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Theo hướng dẫn hạch toán kế toán tại Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về chiết khấu thanh toán như sau: số tiền chiết khấu thanh toán phải trả cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu của khách hàng và được xem như một khoản chi phí tài chính.

Từ những hướng dẫn nêu trên có thể nhận định rằng đối với chiết khấu thanh toán không phải xuất hóa đơn cho bên mua.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT