global auditing

Enhance your values

Ngày 30/09/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 12/2022/TT-NHNN về việc Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2022. Theo đó:

Tại khoản 1, điều 41 - Chế độ báo cáo đối với bên đi vay được quy định như sau:

- Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo, bên đi vay phải báo cáo trực tuyến tình hình thực hiện các khoản vay ngắn, trung và dài hạn tại Trang điện tử. Trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật không thể gửi được báo cáo, bên đi vay gửi báo cáo bằng văn bản theo mẫu tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

=> Như vậy, kể từ tháng 11/2022 trở đi, báo cáo khoản vay sẽ được nộp theo tháng (trước đây là nộp theo quý).

- Phương thức nộp báo cáo: Tại địa chỉ www.qlnh-sbv.cic.org.vn hoặc www.sbv.gov.vn

 

 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng trang điện tử vay, trả nợ nước ngoài: File đính kèm.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT