global auditing

Enhance your values

Về việc phạt khai sai, tính tiền chậm nộp thuế TNDN khi điều chỉnh giảm tiền thuê đất 

Tổng cục Thuế có công văn 2204/TCT-CS ngày 31/5/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về việc phạt khai sai, tính tiền chậm nộp thuế TNDN khi điều chỉnh giảm tiền thuê đất 

Theo đó: Trường hợp Công ty nhận được Quyết định của Sở Tài chính Hà Nội về việc điều chỉnh giảm đơn giá tiền thuê đất giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 và giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 thì doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ thuế tại thời điểm nhận được các quyết định điều chỉnh của các cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp phát sinh số thuế TNDN phải nộp thì doanh nghiệp thực hiện nộp số tiền thuế tăng thêm. Việc phát sinh tăng thêm số thuế TNDN phải nộp do chính sách pháp luật thay đổi, là nguyên nhân khách quan, Công ty không có lỗi nên Công ty thuộc trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 

....

Vui lòng download toàn bộ bản tin tại đây.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT