global auditing

Enhance your values

 

I.  THUẾ GTGT:

 

Chính Sách Thuế GTGT Đối Với Hoạt Động Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Tên Miền Internet

Ngày 20/03/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hàng công văn số 12772/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức, công ty ở nước ngoài. Cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty phát sinh hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định pháp luật thì phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 11 Thông tư 219/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

 

Công văn số 1142/TCT-CS ngày 5/4/2023 về hóa đơn

Trường hợp Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có địa chỉ trên giấy phép đăng ký kinh doanh là “288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam”, địa chỉ Công ty trên hóa đơn là “288 Bis, Nguyễn Văn Cừ - Phường An Hòa - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ” nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ Công ty và các nội dung khác trên hóa đơn đều đúng với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký thuế thì hóa đơn vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.

 

 

II. THUẾ TNCN

 

Hướng Dẫn Xác Định Thu Nhập Tính Thuế TNCN Từ Các Khoản Tiền Đặt Cọc, Tiền Nhà Ở Do Công Ty Chi Trả Trước Cho Bên Cho Thuê Nhà Nhưng Hợp Đồng Bị Hủy Ngang

Ngày 20/03/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 12764/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc xác định thu nhập tính thuế TNCN từ các khoản tiền đặt cọc, tiền nhà nhưng hợp đồng bị hủy ngang như sau:

Trường hợp các khoản tiền đặt cọc, tiền nhà ở do Công ty chi trả trước cho bên cho thuê nhà nhưng người lao động không được hưởng do bên cho thuê nhà hủy hợp đồng cho thuê trước thời hạn thì không được xác định là khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo hướng dẫn tại tiết đ.1 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Kê Khai Thuế TNCN Cho Người Nước Ngoài

Ngày 21/03/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 13182/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc khai thuế TNCN cho người nước ngoài như sau:

- Trường hợp người lao động nước ngoài (lao động người Nhật Bản) là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người lao động nước ngoài là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập theo quy định tại Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Trường hợp cá nhân là đối tượng cư trú tại Việt Nam nhận được thu nhập mà khoản này, theo luật của Nhật Bản và phù hợp với Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước đó, có thể bị đánh thuế tại Nhật Bản, Việt Nam sẽ cho phép đối tượng đó được khấu trừ vào thuế Việt Nam tính trên thu nhập một khoản tiền tương đương với số tiền thuế đã nộp tại Nhật Bản.

Việc thực hiện khấu trừ thuế phải theo đúng quy định tại Điều 22 Hiệp định thuế Việt Nam – Nhật Bản và phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 48 Thông tư số 205/2013/TT-BTC nêu trên. Thủ tục khấu trừ thuế nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 62 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

 

 

III. CHÍNH SÁCH THUẾ  

 

Hướng Dẫn Kê Khai Thuế Nhà Thầu Của Google Và Facebook

Ngày 04/04/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 17832/CTHN-TTHT hướng dẫn về kê khai thuế nhà thầu nước ngoài của Google và Facebook như sau:

- Trường hợp Google, Facebook – đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trực tiếp tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì Doanh nghiệp (tổ chức mua dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài) không phải thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài số thuế phải nộp theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.

- Về nguyên tắc thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC.

 

Điều Kiện Giảm Giá Hàng Nhập Khẩu Khai Hải Quan

Ngày 14/03/2022, Tổng cục hải quan ban hành công văn số 1129/TCHQ-TXNK trả lời vướng mắc của doanh nghiệp về việc điều chỉnh giảm giá hàng nhập khẩu như sau:

Căn cứ theo điểm d, Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính quy định về khoản giảm giá, các điều kiện giảm giá, hồ sơ, thủ tục khai báo, đề nghị xét giảm giá. Trường hợp công ty có phát sinh khoản giảm giá hàng bán nhưng trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa công ty và nhà cung cấp/ khách hàng không có quy định cụ thể điều kiện như thế nào để được chiết khấu giảm giá thì không đủ cơ sở để xem xét giảm giá hàng nhập khẩu khi khai hải quan.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT