global auditing

Enhance your values

 

I.  THUẾ TNDN

 

Không Được Ưu Đãi Thuế TNDN Theo Địa Bàn Nếu Chuyển Địa Bàn Kinh Doanh

Ngày 04/04/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 12659/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc chính sách thuế TNDN khi chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn tại Sơn La, tháng 6/2021 Công ty thực hiện di chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh thực hiện dự án đến Hà Nội (không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) thì từ năm 2021 Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện là dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại khoản 8 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

 

Không Mở Rộng Quy Mô, Nâng Cao Công Suất Sản Xuất Nhưng Đổi Mới Công Nghệ Sản Xuất Thì Được Ưu Đãi Thuế TNDN

Ngày 14/03/2022, Cục thuế tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 256/CTHNA-TTHT về ưu đãi thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau:

Công ty có dự án đầu tư vào KCN Đồng Văn 4 thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (là Khu công nghiệp không nằm trên địa bàn kinh tế xã hội có điều kiện thuận lợi). Trong năm 2021, Công ty được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư của dự án và tỷ trọng nguyên giá TSCĐ tăng trên 20% so với tổng nguyên giá TSCĐ trước đầu tư. Tuy nhiên, việc tăng vốn, tăng tài sản nêu trên không mở rộng quy mô cũng như nâng cao công suất của dự án. Theo đó, Công ty thực hiện rà soát, kiểm tra việc tăng vốn đầu tư, tăng tài sản nêu trên có nhằm mục đích đổi mới công nghệ sản xuất hay không; trường hợp việc tăng vốn đầu tư nhằm mục đích đổi mới công nghệ sản xuất thì phần thu nhập tăng thêm từ việc tăng vốn đầu tư, tăng tỷ trọng tài sản được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng.

 

Bổ Sung Ngành Nghề Nhưng Không Tăng Vốn Thì Không Được Hưởng Ưu Đãi

Ngày 28/03/2022, Cục thuế tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 764/CTHPH-TTHT về ưu đãi thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau:

Trong quá trình hoạt động, Công ty bổ sung ngành nghề cho thuê xưởng dôi dư thì khoản thu nhập từ hoạt động cho thuê xưởng không thuộc khoản thu nhập từ dự án đầu tư lần đầu, đồng thời cũng không có dự án đầu tư mở rộng đáp ứng điều kiện theo quy định nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Tại giấy chứng nhận đầu tư thay đổi, Công ty đăng ký bổ sung thêm ngành nghề “In ấn và gia công nhãn mác cho các thiết bị điện tử bao gồm nhưng không giới hạn; miếng dán màn hình, miếng dãn nút bấm trên thiết bị điều khiển, tấm phản quang, tấm cách nhiệt và vật liệu chống cháy khác cho thiết bị điện tử”; “Sản xuất linh kiện điện tử” nhưng không có dự án đầu tư và không tăng vốn đầu tư nên thu nhập từ các ngành nghề mới bổ sung này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

 

 

II. THUẾ GTGT

 

Thời Điểm Khai Thuế Cho Hóa Đơn Điện Tử (“HĐĐT”) Căn Cứ Theo Ngày Lập, Không Dựa Theo Ngày Ký Số

Ngày 11/03/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 8087/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc kê khai thuế đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác với ngày ký số. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Ngân hàng sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ được thực hiện theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa ngân hàng và các bên thứ ba có liên quan thì thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài Chính. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 

 

III. CHÍNH SÁCH THUẾ

 

Hoàn Thuế Nhập Khẩu Trong Trường Hợp Nhập Khẩu Hàng Hóa Và Bán Sang Nước Thứ Ba

Ngày 08/03/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 771/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc hoàn thuế nhập khẩu. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty được phép thực hiện quyền nhập khẩu theo quy định pháp luật về đầu tư, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật, sau đó hàng hóa được xuất bán sang nước thứ ba phù hợp với quyền xuất khẩu theo quy định của pháp luật thì được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu hàng hóa này chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

 

 

V. THÔNG TIN VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

Tăng Số Giờ Thêm Tối Đa Của Người Lao Động

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng gia sản xuất và kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 quy định về việc tăng số giờ làm thêm của người lao động.

Theo đó, thay vì chỉ áp dụng thời gian làm thêm tối đa 300 giờ/năm đối với một số ngành nghề, công việc nhất định, Nghị quyết 17 đã cho phép người sử dụng lao động khi có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng lao động làm thêm lên đến 300 giờ/năm, trừ một số trường hợp như: Người lao động dưới 18 tuổi, lao động khuyết tật, lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng,...

Cùng với đó, thời gian làm thêm giờ tối đa trong tháng cũng được nâng lên từ 40 giờ/tháng thành 60 giờ/tháng, áp dụng với trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ/năm.

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày 01/4/2022, nhưng quy định về thời gian làm thêm giờ tối đa trong năm được áp dụng từ ngày 01/01/2022.

 

Dự kiến Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ ngày 01/07/2022

Trong phiên họp ngày 12/04/2022, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 để trình Chính phủ quyết định. Theo hướng tăng lương tối thiểu từ ngày 01/07/2022 với mức tăng là 6% so với hiện nay. Đây được xem là mức tăng cao nhất trong vài năm trở lại đây.

Nếu phương án này được Chính phủ thông qua:

-    Đối với người lao động bình thường: Mức lương tối thiểu vùng của người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ thay đổi như sau:

 

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc

Mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày 01/07/2022

Mức lương tối thiếu vùng hiện tại

Vùng I

4.680.000 đồng/ tháng

4.420.000 đồng/tháng

Vùng II

4.160.000 đồng/ tháng

3.920.000 đồng/tháng

Vùng III

3.640.000 đồng/ tháng

3.430.000 đồng/tháng

Vùng IV

3.250.000 đồng/ tháng

3.070.000 đồng/tháng

 

 

-    Đối với người lao động đã qua đào tạo:

Sẽ được nhận thêm ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nêu trên, cụ thể mức lương tối thiểu mà người lao động qua học nghề, đào tạo nghề nhận được như sau:

 

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc

Mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày 01/07/2022

Mức lương tối thiếu vùng hiện tại

Vùng I

5.010.000 đồng/ tháng

4.730.000 đồng/tháng

Vùng II

4.450.000 đồng/ tháng

4.190.000 đồng/tháng

Vùng III

3.900.000 đồng/ tháng

3.670.000 đồng/tháng

Vùng IV

3.480.000 đồng/ tháng

3.290.000 đồng/tháng

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT