global auditing

Enhance your values

 

Công Ty Kiểm Toán Toàn Cầu (GAFC) cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ đảm bảo với tiêu chuẩn và chuyên môn đáng tin cậy. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu kiểm toán thông thường, chúng tôi còn nghiên cứu sâu hơn các hoạt động của khách hàng, qua đó giúp doanh nghiệp sớm phát hiện các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh, tài chính và các vấn đề quản lý có liên quan.

 

Quá trình kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn thông qua phát hành thư quản lý nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và bí mật kinh doanh của khách hàng.

 

Dịch vụ kiểm toán và dịch vụ đảm bảo của Công Ty Kiểm Toán Toàn Cầu (GAFC) bao gồm:

 

    Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

•    Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất

    Kiểm toán báo cáo tài chính theo IFRS

    Kiểm toán và chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

•    Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành

•    Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án quy hoạch hoàn thành

•    Kiếm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án khác

•    Kiểm toán các dự án quốc tế tài trợ

•    Lập và soát xét báo cáo tài chính

•    Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ

•    Kiểm toán nội bộ, đánh giá hệ thống kiểm soát 

•    Dịch vụ quản lý rủi ro; 

•    Kiểm toán cho các mục đích đặc biệt. 

 

Dịch vụ Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo của Công Ty Kiểm Toán Toàn Cầu (GAFC) đem đến cho bạn sự an tâm, an toàn

 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT