global auditing

Enhance your values

 

 

 

Vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành quy định về quản lí thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (Quý Khách hàng có thể tham khảo tại Nghị định 20/2017/ND-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC).

Hiện nay Công ty chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ kê khai giao dịch liên kết để hỗ trợ Quý Khách hàng nắm rõ và tuân thủ các quy định nêu trên.

 

Chuyển giá được hiểu là việc thực hiện chính sách giá thông qua việc chuyển dịch hàng hóa, dịch vụ và tài sản giữa các thành viên trong tập đoàn không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số thuế của các công ty trong tập đoàn

 

Bản chất của hoạt động chuyển giá là việc lựa chọn nơi ưu đãi nhất để nộp thuế của một doanh nghiệp mà không làm trái các qui định pháp luật hiện hành, trong đó đối tượng tác động chính là giá cả do các chủ thể kinh doanh thực hiện nhằm thay đổi giá trị trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong quan hệ với các bên liên kết

 

Giá giao kết là cơ sở để xem xét hành vi chuyển giá. Cơ quan thuế đánh giá một giao dịch có chuyển giá hay không khi so sánh giá giao kết với giá thị trường. Nếu giá giao kết không tương ứng với giá thị trường, có nhiều khả năng để kết luận rằng giao dịch này có biểu hiện chuyển giá.

 

Global Auditing đã ký hợp đồng với Thomson Reuters về việc sử dụng sản phẩm dữ liệu phục vụ cho công tác tư vấn chuyển giá đó là dữ liệu:

 

Onesource TP Benchmark & Data

Các chuyên gia tham gia đào tạo và trao đổi về dữ liệu chuyển giá tại Thomson Reuters

 

 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT