Trung Tâm Đào Tạo Doanh Nghiệp

GAFC cung cấp các chương trình đào tạo hoặc hợp tác với các Trường đại học, các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng nâng cao kiến thức bao gồm nhưng không giới hạn.

 

 

• Kiểm toán/ Kế toán;
• Đầu tư/Tài chính (kể cả các công cụ M&A);
• Thuế/Luật kinh doanh;
• Quản trị doanh nghiệp (kể cả quản trị rủi ro);
• Tỷ giá/ Hợp đồng forex/ Xuất Nhập Khẩu;
• Các chủ đề khác theo yêu cầu của khách hàng

Tin tức nổi bật

Đăng nhập thành viên

Liên kết Website