Văn bản thuế

Documents

Created Date Wednesday, 22 June 2016

Luật số 1072016QH13

Điểm mới Luật thuế xuất nhập khẩu 2016 kể từ ngày 01/09/2016
Created Date Tuesday, 14 June 2016

39 2016 ND CP 299834

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.
Created Date Monday, 16 May 2016

Công văn 4769/BTC-TCT

Công văn 4769/BTC-TCT về chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên
Created Date Wednesday, 23 March 2016

801 TCT TNCN 304224

Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016 nhằm hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp Mã số thuế cho người phụ thuộc.
Created Date Friday, 25 December 2015

CV18832 BTC TCT

Công văn 18832/BTC-TCT sửa đổi Công văn 10492/BTC-TCT và Công văn 13822/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
Created Date Wednesday, 22 July 2015

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, TNCN đối với các cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh
Created Date Monday, 13 July 2015

Thong tu so 96 2015 TT BTC sua doi bo sung TT78 TT119 TT151

Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Created Date Wednesday, 20 May 2015

TT75 2015 TT BTC

Thông tư 75/2015/TT-BTC về lập báo cáo tài chính 2015
Created Date Monday, 09 March 2015

CV767 05032015TCT

V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn
Created Date Monday, 09 March 2015

TT26 27022015BTC

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
Created Date Saturday, 07 March 2015

ND12 12022015CP

Nghị Định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
Created Date Tuesday, 09 December 2014

Luật số 71/2014/QH13

Luật số 71/2014/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.
Created Date Sunday, 23 November 2014
Modified Date Sunday, 23 November 2014

ND103/2014/NĐ-CP

ND103/2014/NĐ-CP: Tăng Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2015

Created Date Friday, 22 August 2014

Thông tư 83/2014/TT-BTC về biểu thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thông tư 83/2014/TT-BTC về biểu thuế GTGT hàng nhập khẩu

Created Date Friday, 22 August 2014

TT 103/2014/TT-BTC : Hướng dẫn mới về thuế nhà thầu

TT 103/2014/TT-BTC : Hướng dẫn mới về thuế nhà thầu

Created Date Friday, 25 July 2014

Công văn 8817/BTC-TCT

Công văn 8817/BTC-TCT về việc triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.

Created Date Friday, 25 July 2014

Thông tư số 141/2013/TT-BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1-7-2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Created Date Friday, 25 July 2014

Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013.

Created Date Friday, 25 July 2014

Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Created Date Friday, 25 July 2014

Chính Sách Ưu Đãi Thuế Theo Lộ Trình Việt Nam Cam Kết Gia Nhập WTO

Trước đây các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một phần các doanh nghiệp trong nước, khi đầu tư các dự án vào các lĩnh vực, ngành nghề khuyến khích ưu đãi đầu tư ........

Tin tức nổi bật

Đăng nhập thành viên

Liên kết Website