Kế toán & Kiểm toán

Documents

Created Date Friday, 25 July 2014

Luật kiểm toán độc lập

Created Date Friday, 25 July 2014

ND 182/2013 : Tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2014

Ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Created Date Friday, 25 July 2014
Modified Date Friday, 25 July 2014

ND109/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí.

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Created Date Friday, 25 July 2014

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Created Date Friday, 25 July 2014
Modified Date Friday, 25 July 2014

NĐ 191/2013/NĐ-CP : Quy định mới về trích lập kinh phí công đoàn

Created Date Friday, 25 July 2014
Modified Date Friday, 25 July 2014

Thông tư 210-2009 TT BTC về báo cáo tài chính

Những quy định mới về trích nộp kinh phí công đoàn và các nội dung khác về tài chính công đoàn.

Created Date Thursday, 24 July 2014
Modified Date Friday, 25 July 2014

Luật kế toán 2003

Tin tức nổi bật

Đăng nhập thành viên

Liên kết Website