Công ty Kiểm toán và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu ( GAFC) là tổ chức tư vấn, kiểm toán chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ chuyên môn có chất lượng cao bao gồm: kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn M&A (mua bán và sáp nhập doanh nghiệp), tư vấn thuế, kế toán, đào tạo doanh nghiệp và tuyển dụng. Do nhu cầu phát triển và mở rộng, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầu (GAFC) chúc mừng các bạn có tên trong danh sách dưới đây đã trúng tuyển đợt tuyển thực tập tại công ty năm 2013 - 2014. Vui lòng download danh sách đính kèm.

Chúng tôi xin mời các bạn đến văn phòng công ty hoàn thành hồ sơ thực tập vào thứ BẢY ngày 7/12/2013 hoặc thứ HAI ngày 09/12/2013.
(Trước khi ký xác nhận , xin mời các bạn gửi email/gọi điện xác nhận có thể hoặc từ chối thực tập tại công ty vào thời gian nêu trên để công ty sắp xếp kế hoạch training cho phù hợp)
LƯU Ý:

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu (GAFC) là tổ chức tư vấn, kiểm toán chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ chuyên môn có chất lượng cao bao gồm: kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn M&A (mua bán và sáp nhập doanh nghiệp),tư vấn thuế, kế toán, đào tạo doanh nghiệp và tuyển dụng.


Công ty tổ chức chương trình tuyển dụng thực tập nhằm mục đích tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được thực tập và gặt hái thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.


Sau đây là danh sách các ứng viên trúng tuyển thực tập năm 2013-2014 ( Vòng phỏng vấn - Đợt 1) : Vui lòng download danh sách đính kèm.

Thông tin về các văn bản mới được bản hành và áp dụng kể từ năm tài chính 2011

1.Luật thuế Giá trị gia tăng ban hành ngày 3/6/2008;
2.Nghị định 123/2008/NĐ-CP, quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật thuế GTGT ban hành ngày 8/12/2008;
3.Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thông tin về các văn bản mới được ban hành và áp dụng cho năm tài chính 2010

1. Luật thuế Giá trị gia tăng ban hành ngày 3/6/2008;
2. Nghị định 123/2008/NĐ-CP, quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật thuế GTGT ban hành ngày 8/12/2008;
3. Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu (GAFC) là tổ chức tư vấn, kiểm toán chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ chuyên môn có chất lượng cao bao gồm: kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn M&A (mua bán và sáp nhập doanh nghiệp),tư vấn thuế, kế toán, đào tạo doanh nghiệp và tuyển dụng.

Công ty tổ chức chương trình tuyển dụng thực tập nhằm mục đích tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được thực tập và gặt hái thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

BÁO CÁO MINH BẠCH

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu gửi file về Báo Cáo Minh Bạch Công Ty.

Vui lòng download file đính kèm.

BQT Web

 

 

 

Tin tức nổi bật

Đăng nhập thành viên

Liên kết Website