Dịch vụ chuyển giá

Vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành quy định về quản lí thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (Quý Khách hàng có thể tham khảo tại Nghị định 20/2017/ND-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC). Hiện nay Công ty chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ kê khai giao dịch liên kết để hỗ trợ Quý Khách hàng nắm rõ và tuân thủ các quy định nêu trên.

Tin tức nổi bật

Đăng nhập thành viên

Liên kết Website