GAFC cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ đảm bảo với tiêu chuẩn và chuyên môn đáng tin cậy. 

 

 

 

Dịch Vụ Kiểm Toán Và Đảm Bảo

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu kiểm toán thông thường, chúng tôi còn nghiên cứu sâu hơn các hoạt động của khách hàng, qua đó giúp doanh nghiệp sớm phát hiện các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh, tài chính và các vấn đề quản lý có liên quan.

Quá trình kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn thông qua phát hành thư quản lý nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và bí mật kinh doanh của khách hàng.

Dịch vụ kiểm toán và dịch vụ đảm bảo của chúng tôi bao gồm:


•    Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
•    Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất
•   Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành
•    Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án quy hoạch hoàn thành
•    Kiếm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án khác
•    Kiểm toán các dự án quốc tế tài trợ
•    Lập và soát xét báo cáo tài chính
•    Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ
•    Kiểm toán nội bộ, đánh giá hệ thống kiểm soát 
•    Dịch vụ quản lý rủi ro; 
•    Kiểm toán cho các mục đích đặc biệt.


Dịch Vụ Thuế

Quá trình cải cách và hoàn thiện các chính sách thuế của Việt Nam hiện nay diễn ra nhanh chóng. Điều này tạo ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc cập nhật và vận dụng các thay đổi pháp lý về thuế cho hoạt động kinh doanh. Dịch vụ tư vấn thuế chuyên sâu và thường xuyên của chúng tôi nhằm giúp khách hàng có thể bảo vệ trước những rủi ro về chi phí thuế tăng đột biến cũng như tranh thủ một cách tối đa những ưu đãi từ các chính sách thuế .

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

• Đăng ký, kê khai thuế cho doanh nghiệp
• Lập kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp
• Soát sét việc tuân thủ các luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT
• Tư vấn về thuế GTGT và cơ hội hoàn thuế
• Tư vấn thuế thu nhập cá nhân
• Liên hệ và thuyết trình với cơ quan thuế
• Dịch vụ quản lý các lợi ích của nhân viên;

Tư Vấn Tài Chính Và Đầu Tư

Đây cũng là lĩnh vực chúng tôi thực sự chuyên sâu và tin tưởng sẽ mang đến những thay đổi chiến lược trong quá trình phát triển bền vững của khách hàng. Đội ngũ nhân lực của chúng tôi tham gia tư vấn trực tiếp quý khách hàng là các chuyên gia làm việc nhiều năm ở cấp quản lý tại các quỹ đầu tư, công ty tư vấn và dịch vụ tài chính có uy tín trong và ngoài nước. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ sau :

• Tư vấn ứng dụng phần mềm quản lý kế toán và quản trị doanh nghiệp (ERP);
• Lập kế hoạch quản lý tài chính;
• Định giá và tư vấn giải pháp doanh nghiệp;
• Dịch vụ thẩm định doanh nghiệp;
• Dịch vụ mua bán, sáp nhập (M&A);
• Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
• Dịch vụ quản lý danh mục quỹ đầu tư
• Dịch vụ hỗ trợ nâng cao giá trị doanh nghiệp

Trung Tâm Đào Tạo Doanh Nghiệp

GAFC cung cấp các chương trình đào tạo hoặc hợp tác với các Trường đại học, các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng nâng cao kiến thức bao gồm nhưng không giới hạn :

• Kiểm toán/ Kế toán;
• Đầu tư/Tài chính (kể cả các công cụ M&A);
• Thuế/Luật kinh doanh;
• Quản trị doanh nghiệp (kể cả quản trị rủi ro);
• Tỷ giá/ Hợp đồng forex/ Xuất Nhập Khẩu;
• Các chủ đề khác theo yêu cầu của khách hàng

Tin tức nổi bật

Đăng nhập thành viên

Liên kết Website