global auditing

Enhance your values

Ngày 14/07/2020, Tổng Cục Thuế vừa ban hành Công văn 2835/TCT-TTKT về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP cho kỳ quyết toán thuế năm 2019 và xử lý hồi tố đối với các năm 2017 và 2018.  

Theo đó, đối với DN đã kê khai quyết toán thuế năm 2019 thì khai bổ sung hồ sơ; trường hợp chưa đến kỳ kê khai thì thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 68.

Văn bản nêu rõ, việc xử lý hồi tố chi phí lãi vay khống chế theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 cho các năm 2017, 2018 chỉ áp dụng đối với quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định 68 ; không áp dụng hồi tố đối với quy định sửa đổi, bổ sung tại điểm b (chuyển tiếp chi phí) và điểm c (mở rộng đối tượng miễn áp dụng) tại Nghị định 68.

Ngoài ra, khi tính toán lại thuế TNDN năm 2017, 2018 theo Nghị định 68 mà số thuế TNDN giảm thì được giảm số tiền chậm nộp tương ứng. Cụ thể, trường hợp chưa qua thanh kiểm tra, thực hiện bù trừ phần chênh lệch và tiền nộp chậm tương ứng vào số thuế năm 2020, nếu năm 2020 không đủ để bù trừ hết thì được bù trừ vào số thuế phải nộp 5 năm tiếp theo kể từ 2020.

Trường hợp đã có kết luận, quyết định sau thanh, kiểm tra, người nộp thuế đề nghị cơ quan thuế xác định lại số thuế phải nộp để thực hiện bù trừ trên cơ sở xem xét tài liệu của DN và biên bản của đoàn thanh kiểm tra.

Việc xác định lại số thuế phải nộp được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế, không thanh kiểm tra lại tại trụ sở người nộp thuế, không điều chỉnh kết luận và quyết định thanh kiểm tra năm 2017, 2018. Trường hợp đang xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoặc đang giải quyết theo trình tự khiếu nại thì không điều chỉnh số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT